ذکافونگ

اسرار جهان هستی

 

اسرارجهان هستی در دو معقوله روح و جسم مورد بررسی فرار می گیرد و ذکافونگ در هردوی آنها تاثیر دارد.

1-  ارتباط با روح و روان انسانی 2- حضور فیزیکی ما در این جهان که کاملامبحث متفاوتی از هم دارند و کاملا مکمل یکدیگرند،  در دنیای حضوری باید از آرزوها گذشت وبا احیای سلامت روح وجسم به واقعیت گرایی پرداخت و برمشکلات و دشواری‌ها چیره گشت. از هرگونه حیله و نیرنگی دوری جست تا بتوانی با اراده قوی و مصمم وتمرینات ذکافونگ با اندیشه پاک و عزت نفس جهت رسیدن به کمالات انسانی گام برداشت .

امادر مورد ارتباط با روح  باید مراحلی را سپری کرد تا بتوان  فضایی که به وسیله حضور ارواح ایجاد میشود را با توجه به توان و دانش متافیزیکی از آن بهره گرفت و در رابطه با ارواح پاک و خبیثه وشناخت آنها و تفکیک شان ازیکدیگربه درجه ای رسید که اشتباه در کمترین حد ممکن باشد زیرا میزان شناخت هر انسانی به وسیله خود انسان قابل قیاس است. پس هر زمان خود بودن را تجربه کنیم به خود شناسی و دگر شناسی نیز خواهیم رسید.

ذکافونگ چیست؟

سبک ذکافونگ با اخلاق کاربردی و آیین زندگی همواره برای رسیدن به کمالات انسانی به طی طریق می‌پردازد و در تعالیم و آموزش‌های روان شناسانه، نگرش مؤثرمیان برداشت‌های مختلف از طبیعت، انسان، اجتماع  و باورها و به طور کلی، کلیت پیوسته نیروی حیاتی موجود که جسم و روان انسان راهرو را که هنرجو می‌باشد را به صورت ارگانیک با مفاهیمی چون توافق، اطاعت آگاهانه، رشد خلاقیت، شخصیت فردی، آزاداندیشی و مشارکت در فعالیت‌های جمعی آشنا میسازد. تا با کمک تجربه های شفاف وانتقال پذیربانظم بخشیدن به رفتارهای مجاز وآگاهانه درهنجارهای اجتماعی و رشد شخصیت استقلال گرا در مقابل رنج‌های ناشی از غم، حسرت، شکست و ناامیدی، تن وروان خود را پرورش دهند وبه پاس ارزش‌های انسانی باور کنند که در امور محوله چه اجتماعی و عقیدتی و چه شخصی  می‌توانند جامعه انسانی را دچار تحول بنیادین قرار دهند و این شدنی است.

سبک ذکافونگ در محوریت ان سی و پارالینگ پایه گذاری شده است

  • ان سی:

فرم یا محور یکی ازبارزترین محتوای سبک به شمار می‌آید به لحاظ اینکه به معقولات قانون طبیعت می‌پردازد. وبا سفر ذهن با رازهای نهفته وغیر ملموس همسو می‌شود و درتکاپوی زندگی، خویش را جهت پویایی تن وروان برای بقای حیات خود به معنای انسان بودن و مبارزه با زورمداری تحت عنوان حق خواهی با بداندیشان وایجاد موانع برای جاه طلبان برای رسیدن به کمالات انسانی گام برمیدارد. ان سی کلمه فارسی و در مفهوم فلسفی است به تعبیر بعضی از اساتید ایران ان سی پریروزی و پس فردایی است که در نهایت تحقق حق است و در قران کریم ان سی به معنای دیدن و نگریستن است واز نظر دانشمندان یونانی حکمت ان سی علم و دانایی است و از دیدگاه مفسرین اروپایی ان سی سیر و سلوک است جهت مشاهده حق.
در آخر میتوان نتیجه گرفت حکمت ان سی ماسوای تدبیر ماست یعنی گربتوانی به خود آیی به خدا میرسی. فرم یامحور یکی از بارزترین مراحل محتوایی سبک به شمار می رودبه لحاظ این که به معقولات قانون طبیعت می‌پردازد و با سفر ذهن با استفاده از روش‌های تمرکز و مراقبه‌ای تن و روان به رازهای نهفته واقف و با آن همسو می‌شود و برای آین در مبارزه  ان سی انسان مبارز در تکاپوی زندگی، خویش  را جهت پویایی تنی روانی برای بقای حیات خود به معنای انسان بودن و مبارزه  با زورمدارن تحت عنوان حق خواهی با بد اندیشان و دگر اندیشان و ایجاد موانع برای جاه طلبان و برای احیای حقوق انسان ها و مبارزه بی‌امان با زورمداری و نجات انسان‌های در بند استحمار و استعمار تا خواسته تا آخرین نفس برای رسیدن به آزادی وکمالات جامعه انسانی گام بر  می‌دارد .

  • پارالینگ : مکانیزیم پارالینگ

یعنی آزمون فیزیکی بدن همسو با تمرکز فکری برای مبارزه تن به تن با محدودیت قانونی به سه  شکل تحت عنوان : (در سه3 استایل فایت فونگ مبارزه نیمه آزاد در روی رینگ و تاتامی و استایل فول فونگ مبارزه آزاد در روی رینگ) و مبارزه در استایل فوق آزاد  ان سی می باشد.
دراستایل فایت فونگ که فقط بالباس رسمی سبک با دو راند  سه دقیقه‌ای برای نشان دادن قابلیت سبک با محوریت تکنیک‌های فردی بصورت متنوع با مد نظر قرار دادن اصل تمرکز و آمادگی جسمانی برای اجرای حرکات انفجاری و ایستایی در روی تشک تاتامی یا رینگ بوکس قابل اجرا می‌باشد.
استایل فول فونگ با البسه متفاوت در دوتایم سه دقیقه‌ای بالوازم ایمنی (مبارزه آزاد در روی رینگ) در روی تشک تاتامی یا رینگ بوکس قابل اجرا می‌باشد.
استایل  فوق آزاد  ان سی که در بالا به آن اشاره شد و بعدا مفصلا به آن خواهیم پرداخت که اجرای ان روی رینگ و داخل قفس می باشد.

 در استایل فایت فونگ

ذکافونگ چیست

محتویات سبک ذکافونگ ازمبتدی به خط 1  (سیر زرد)

مراحل تمرینات :

الف – شاخه مانا ماکیان : تمرینات منظم دست و پا
ب – شاخه حرکات استواری: انعطاف پذیری – قدرت درحدمعمول، اجرای تکنیک فن کمر و کول انداز.

ازخط 1 به خط 2(شالبندزرد)

مراحل تمرینات :

الف –  فرم تواتر طاووسی
ب – شاخه مسلک
ج – توسن – محور توکا اجرای تکنیک تلفیقی دست و پا بصورت اختیاری، سرعت، قدرت

اجرای مبارزه 1 به 2، مشت کوتاه و بلند، حفظ تعادل

ازخط 2 به خط3 (سیرشال سبز)
مراحل یادگیری :  فرم تایگر،  فرم فتق پلنگی ،  فرم درنا
اقدامات فردی :ایفای خلاقیت فردی، اجرای تکنیک انفجاری و ایستایی

ازخط 3 به خط 4 (شالبند سبز)
مراحل یادگیری :  فرم تیزنا- فرم دایره مرگ، فرم مارفسای (چوب)
اقدامات فردی : تست هوش و آمادگی جسمانی – شکستن اجسام سخت، مبارزه به شیوه های مختلف

ازخط 4 به خط 5(شالبند قهوه ای( راهبان
مراحل یادگیری: فرم زاغ فام ،محورهایل، فرم کبری
اقدامات فردی : مبارزه حسی، اجرای تکنیک انفجاری و ایستایی

ازخط 5 به خط 6 (شالبند سیاه(  راهدان
مراحل یادگیری – فرم اژدها- فرم عقاب
اقدامات فردی : اجرای حرکات متنوع بصورت حرفه ای حراست از خود و خویشتن داری بصورت طبیعی

نتیجه گیری:

اخذ آزمون فنی سبک ذکافونگ برمبنای دستورالعمل فدارسیون ورزشهای رزمی کشور بوده که بادر نظر گرفتن شرایط سنی و نیزدارابودن صلاحیت فنی، اخلاقی و اعتقادی ورزشکار شرایط احراز به درجات دان یک الی ده را دارا می باشد.بنابراین با تطبیق و تفکیک می بایست بر مبنای آمیزه های سبک مورد بررسی قرار گیرد تا به درجات بالا نایل آیند. و رییس سبک که باید مراحل بالای تنی روانی را گذرانده و بالای شصت سال داشته باشد به عنوان گرید مستر و راهبر، سکان رهبری سبک را برعهده حواهد داشت .

نگازش تکمیلی و نهایی با اضافات توسط:
رئیس سبک ذکافونگ  (گرندمستر) بیژن وثوقی نیری

                                          هنررزمی ذکافونگ

                  در نظر دارد از عموم علاقمندان در سطح ایران

                                 (نماینده استانی و شهرستانها)

                و در جهان (نماینده در کشورهای مختلف جهان )

          از بین اساتید آقایان و بانوان فعال در سبک های رسمی

                                        نماینده فعال بپذیرد,

روابط عمومی سبک ذکافونگ کشور

خانم بتول حسین زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا