درباره ما

شماره تماس ما

09145299095

ما چه کسی هستیم؟

در تعالیم و آموزش های روان شناسانه ذکافونگ نگرشی موثر میان برداشتها مختلف  از طبیعت انسان  اجتماع وبطور کلی کلیت پیوسته نیروی حیاتی وجود دارد که جسم و روان هنر جویان را به صورت ارگانیک با مفاهیمی چون توافق اطاعت اگاهانه رشد خلاقیب شخصیت فردی آزاد اندیشی مشارکت در فعالیتهای جمعی و … آشنا میسازد تا ب کمک تجربه های شفاف  و انتقال پذیر  با نظم بخشیدن به رفتارهای مجاز در هنجارهای اجتماعی و رشد شخصیت استقلال گرا در مقابل رنج های ناشی از غم  حسرت شکست نا امیدی و … تن و روان خود را پرورش دهند  و به پاس ارزش های انسانی باور کنند

اعداد محبوبیت ما را نشان میدهند

0 +
ورزشکاران ما
0
سال تجربه
0
اساتید زکافونگ
پیمایش به بالا
اسکرول به بالا