ذکافونگ

اسرار جهان هستی   اسرارجهان هستی در دو معقوله روح و جسم مورد بررسی فرار می گیرد و ذکافونگ در هردوی آنها تاثیر دارد. 1-  ارتباط با روح و روان انسانی 2- حضور فیزیکی ما در این جهان که کاملامبحث متفاوتی از هم دارند و کاملا مکمل یکدیگرند،  در دنیای حضوری باید از آرزوها گذشت …

ذکافونگ Read More »